Etusivu » Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Käsiteltävien tietojen rekisterinpitäjänä toimii:

Käsityöpaja Iloinen varis
Y-tunnus: 2571290-1
Osoite: Vanamontie 10, 15610 Lahti

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää tietosuojavastaavalta

Jenni Nurmi
jenni@iloinenvaris.com
+358 40 5105 817

Käsityöpaja Iloinen varis on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä.

Sinulla on lain mukaan oikeus vaikuttaa omien tietojesi käsittelyyn

Jokainen Käsityöpaja Iloisen variksen verkkokaupan asiakas on tietosuoja-asetuksessa määritetty rekisteröity. Tietosuojaselosteella kerromme miten ja miksi käytämme henkilötietoja.

Asiakkaana sinun on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääksesi Käsityöpaja Iloinen varis -verkkokaupan palveluita. Käsityöpaja Iloisen variksen keräämät tiedot ovat ainoastaan asiakkaan itse antamia tietoja (joilla mahdollistetaan asiakkuuden hoito) sekä verkkokaupan käyttämisestä havainnoituja tietoja.

Yllämainittujen tietojen keräämisen mahdollistaa tietosuoja-asetuksessa määritelty ”oikeutettu etu” eli asiakkuuden hoitamiseen tarkoitettu tietojen kerääminen.

Käsityöpaja Iloinen varis käyttää tietoja vain asiakkuuden hoitamiseen: tilausten toimitukseen, tilaukseen liittyvän tarpeellisen kommunikoinnin hoitamiseen ja mahdollisesti hyvin vähäiseen tuotteista markkinointitiedottamiseen (tiedottamiseen pyydetään jokaiselta asiakkaalta nimenomainen lupa).

Mitä tietoja kerätään?

Käsityöpaja Iloinen varis -verkkokaupassa asioivan asiakkaan itsensä antamat tai asiakkaan henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot:

 • tunnistamistiedot, kuten nimi
 • yhteystiedot, kuten osoite,
 • sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • verkkokaupan käytöstä havainnoidut tiedot, kuten ostoshistoria (mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot), toimitustiedot (valittu toimitustapa ja toimitusosoite), mahdolliset tuotearvostelut, verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot (evästeillä).

Kaikkien tietojen pääasiallinen lähde on asiakas eli verkkokaupan käyttäjä itse.

Voit hallita tietojesi käyttöä ottamalla yhteyttä tietosuojavastaavaan spostitse, yhteystiedot yllä.

Mihin henkilötietoja käytetään?

Tietoja käytetään

 • tilauksen toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin
 • tilauksiin liittyvän tarpeellisen kommunikaation hoitoon
 • asiakkuuden ylläpitämiseen (tuotteiden markkinointi)
 • tilastointiin (myytävien tuotteiden ja varaston seuranta, verkkokaupan selaustiedot, lakisääteinen kirjanpito, jne.)

Tietoja käsitellään asiakkaan ja Käsityöpaja Iloinen varis- verkkokaupassa tapahtuvaan asiakassuhteeseen, verkkokaupan käyttöön tai asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen perustuen.

Kuka käsittelee henkilötietoja?

Kaikkiin asiakkaiden tietoihin on pääsy vain Käsityöpaja Iloisen variksen omilla työntekijöillä, joita on tällä hetkellä 1 hlö.

Henkilökunta on kouluttautunut käyttämään tietoja turvallisesti ja luotettavasti. Käsityöpaja Iloinen varis käyttää vain luotettuja sopimuskumppaneita (tilitoimisto, maksujen välitys).

Tietoa siirretään kolmannelle osapuolelle vain ja ainoastaan näiden ennalta määriteltyjen luotettavien sopimuskumppaneiden ollessa kyseessä.

Kaikkien kumppanien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset.

Asiakastietojen hallinnasta vastuussa oleva yritys

Käsityöpaja Iloinen varis
Y-tunnus: 2571290-1
Osoite: Vanamontie 10, 15610 Lahti

Miten tietoja säilytetään ja suojataan?

Kaikki hallussa yllämainituista syistä olevat henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä sekä vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, luovuttamiselta, siirtämiseltä, muuttamiselta, tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Käsityöpaja Iloinen varis säilyttää asiakastietoja Suomessa.

Fyysiset tiedot (kuten tilausten toimitusta ja kirjanpitoa varten tulostetut verkkokaupan tilauslomakkeet) säilytetään lukitusti Käsityöpaja Iloisen variksen hallinnassa olevissa tiloissa.

Tietojen käsittelyyn on oikeus ja mahdollisuus vain henkilökunnalla.

Väliaikaisesti ja hetkellisesti tiedot luovutetaan tilitoimiston haltuun kirjanpidon suorittamista varten – tilitoimistossa tiedoista vastaa kirjanpidosta vastuullinen kirjanpitäjä.

Käsityöpaja Iloinen varis on varmistanut tilitoimiston tietosuojakäytännön turvallisuuden keskustelemalla, havainnoimalla ja tilitoimiston kirjallisen vakuutuksen myötä.

Käsityöpaja Iloinen varis -verkkokauppa sijaitsee suomalaisessa webhotellissa, www.wepardi.fi. Konesalien kuten myös verkkokaupan järjestelmien sekä prosessien tietoturva ovat korkealla tasolla. Palvelimet on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan.

Henkilötietojen käsittelyssä Käsityöpaja Iloinen varis noudattaa hyviä tietosuojakäytäntöjä mm. tiedonkeräyksen minimointi ja kokonaisvaltainen huolellinen käsittelytapa.

Myös tietojen pseudonymisointia ja anonymisointia käytetään, jos se vain on tarkoitus säilyttäen mahdollista ja tarpeenmukaista. Kaikkea pääsyä henkilötietoihin valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Kuinka kauan tietoja säilytetään?

Käsityöpaja Iloinen varis säilyttää henkilökohtaisia tietoja vain tarvittavan ajan, jotta tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset voidaan täyttää.

Lisäksi joitain tietoja joudutaan säilyttämään kauemmin niiltä osin, kuin laki vaatii – esim. kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden ja velvollisuuksien toteuttamiseksi ja toteennäyttämiseksi.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskevat henkilötiedot voidaan poistaa kokonaan Käsityöpaja Iloinen varis -verkkokaupan järjestelmistä, kun tietoa ei enää tarvita tässä selosteessa lueteltuihin tarkoituksiin.

Pyydämme huomioimaan, että ilman tunnistetietoja, kuten nimeä ja osoitetta, tilausta ei voida toimittaa.

Osalle tiedoista laki asettaa velvoitteen sen pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

 • kirjanpitolaki määrittelee kaikelle liiketoimintaan sen osalta liittyvälle tiedolle pidemmät säilytysajat (riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei)

Käsityöpaja Iloinen varis- verkkokaupan järjestelmien lokitietoja kerätään ja säilytetään lain määrittelemällä tavalla, jotta Käsityöpaja Iloinen varis voi tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan asiakkaille

 • riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi

Millaisia oikeuksia sinulla asiakkaana on?

Sinulla on oikeus:

 • saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista
 • pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
 • pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista / vastustaa henkilötietojen käsittelyä lain suomin mahdollisuuksin (ks. esim. yllämainitut kirjanpito- ym. poikkeukset)
 • jos tietojesi käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi, milloin tahansa (esim. markkinointitiedotteiden vastaanottaminen).

Voit tehdä minkä tahansa yllä olevista ottamalla yhteyttä tietosuojavastaavaan (yhteystiedot mainittu yllä)

Koska asiakkaalla on oikeus poistaa vain omat henkilötietonsa, yllämainitut pyynnöt tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta Käsityöpaja Iloinen varis voi todentaa henkilöllisyytesi. Älä koskaan lähetä meille henkilötunnustasi tai esim. kuvaa henkilötodistuksestasi sähköpostitse!

Jos Käsityöpaja Iloinen varis ei pysty joltain osin toteuttamaan pyyntöäsi (kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen on oikeus tai mm. yllämainittuja lakisääteisiä velvollisuuksia, esimerkiksi kirjanpitomateriaali) ilmoitamme sinulle asiasta.

Mikäli omien tietojesi käsittelyssä on mielestäsi puutteita ja huomioitavaa, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle (http://www.tietosuoja.fi/fi/).

Voit vaikuttaa omien tietojesi käyttöön

Voit itse päättää sinulle kohdistetusta markkinoinnista. Käsityöpaja Iloinen varis ei koskaan lähetä sinulle minkäänlaisia mainoksia, viestejä tai tarjouksia ilman, että ole antanut siihen nimenomaisesti luvan.

Mikäli olet tilauksen yhteydessä luonut oman asiakastilin, voit koska tahansa poistaa sen ja pyytää poistamaan omat tietosi soveltuvin osin ottamalla yhteyttä tietosuojavastaavaan.

Oman asiakastilin luominen EI ole pakollista tilauksen tekemiseksi eikä sitä vaadita sinulta missään vaiheessa.

Huomioithan, että joissain tapauksissa kaikkea tietoa ei voida poistaa ja lainsäädäntö voi vaatia säilyttämään osan asiakkaaseen liittyvästä tiedosta – ks. muutamia mainittuja esimerkkejä mm. kappaleessa ”Kuinka kauan tietoja säilytetään?”.

Mikäli saat jotakin muuta kuin omaan tilaukseesi liittyvää postia Käsityöpaja Iloinen varisverkkokaupasta etkä muista antaneesi siihen lupaa, ota välittömästi yhteys tietosuojavastaavaan. Tarkistamme suostumuksesi ja varmistamme, ettei kyseessä ole tietoturvahyökkäys.

Luovutetaanko tietoja kolmansille osapuolille?

Käsityöpaja Iloisen variksen on luovutettava joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille, mm.

 • tilauksesi toimituksen takaamiseksi (posti)
 • tilauksesi maksun onnistumiseksi (tietosi välittyvät maksunvälittäjälle), sekä
 • lakisääteistä kirjanpitoa varten (tilitoimisto)
 • varmuuskopiossa kaupan järjestelmistä (Webardi / INT2000 Oy:n palvelimilla)

Käsityöpaja Iloinen varis ei koskaan luovuta tietojasi kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksessa tai markkinointipalvelujen ostamiseksi.

Kaikkia Käsityöpaja Iloisen variksen hallussa olevia henkilötietoja käytetään vain tässä selosteessa mainittuihin tarkoituksiin.

Tilauksen maksaminen tapahtuu tämän verkkokaupan ulkopuolella, maksunvälittäjänä toimivan Klarnan omalla palvelimella.

Kaikki maksun yhteydessä antamasi tiedot välittyvät vain maksunvälittäjälle, eivätkä ne näy tai tallennu missään vaiheessa Käsityöpaja Iloinen varis-verkkokaupan järjestelmissä/järjestelmiin. Näin ollen Käsityöpaja Iloisen variksen hallussa ei koskaan ole esim. luottokorttitietoja tai henkilötunnuksia.

Tarvittaessa Käsityöpaja Iloinen varis luovuttaa tietoja luonnollisesti myös viranomaisten pyynnöstä – informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

Jos haluat kysyä lisää:

Voit ottaa yhteyttä tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä tietosuojavastaavaan.

Mahdollisten muutosten (esim. lainsäädännössä) johdosta Käsityöpaja Iloinen varis pidättää oikeuden tämän tietosuojaselosteen päivittämiseen ja muuttamiseen.

Tämä tietosuojaseloste korvaa aikaisemman rekisteriselosteen.

Evästekäytännöt

Käsityöpaja Iloinen varis -verkkokaupassa käytetään evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Tässä evästekäytännössä kerromme tarkemmin evästeiden käytöstämme.

1. Mikä on eväste ja miksi niitä käytetään?

Eväste on pienimuotoinen tiedontallennusohjelma, jonka tietokoneen selain asentaa käyttäjän tietokoneen kovalevylle. Aina kun käyttäjän selain hakee sivuston serveriltämme, viesti lähetetään takaisin käyttäjän tietokoneelle. Javascriptin ja palvelinlokien avulla voimme kerätä tietoja siitä, miten ja milloin palvelujamme käytetään: esimerkiksi

 • miltä sivulta käyttäjä on siirtynyt palveluun,
 • milloin ja mitä www-sivujamme käyttäjä on selannut,
 • mitä selainta käyttäjä käyttää,
 • mikä on käyttäjän näytön tarkkuus,
 • laitteen käyttöjärjestelmä ja sen versio, sekä
 • laitteen IP-osoite.

Evästeitä käytetään nopeuttamaan, analysoimaan ja kehittämään sivustoamme ja palveluitamme tallentamalla käyttäjän käyttötietoja ja kohdentaa sivuston käyttäjälle.

2. Evästetyypit, joita käytämme

Hyödynnämme kahdenlaisia evästeitä: ensimmäisen osapuolen evästeitä (meidän asettamia) ja kolmannen osapuolen evästeitä (yhteistyökumppaneidemme asettamia evästeitä).

2.1 Ensimmäisen osapuolen evästeet

Ensimmäisen osapuolen evästeet mahdollistavat sivuston toiminnallisuuden. Niissä on myös webanalytiikkaevästeitä, jotka antavat tietoa siitä, kuinka kävijät käyttävät sivustoa, jotta verkkopalveluja voidaan kehittää.

2.2 Kolmannen osapuolen evästeet

Kolmannen osapuolen evästeillä tarkoitetaan ulkopuolisia tahoja, joiden palveluja käytämme apuna sivuston toiminnan ja sen käyttäjien seurannassa. Käytämme muun muassa Google Analytics -seurantajärjestelmää. Toimiakseen oikein Analytics asettaa evästeen käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa sivuillamme.

On hyvä huomioida, että Google käyttää asettamaansa evästettä omien tietosuojakäytäntöjensä mukaisesti omaan toimintaansa. Voit lukea lisää heidän tietosuojakäytännöstään alla olevasta linkistä.

Googlen tietosuojakäytäntö

2.3 Yhteisöliitännäiset

Käytössämme on myös ns. yhteisöliitännäisiä, joilla voidaan jakaa sivuston sisältöä sosiaalisessa mediassa. Nämä sivustot voivat asettaa omia evästeitään henkilötietojen suojaa koskevien ehtojensa mukaisesti.

Tästä pääset esimerkiksi seuraavien sosiaalisen median palveluiden henkilötietojen suojaa koskeviin ehtoihin:
Facebookin tietosuojakäytäntö

3. Evästeet, joita käytämme

Toiminnalliset evästeet

Nämä mahdollistavat sivustomme toiminnallisuudet. Käytännössä nämä evästeet pitävät huolen siitä, että sivuston on mahdollista muistaa tietosi, vaikka jatkaisit selailua.

Tuotekehitys ja liiketoiminnan raportointi

Nämä evästeet mahdollistavat sivustojen ja sovellusten käyttökokemuksen parantamisen, sekä raportoinnin liiketoiminnan päätöksenteon tueksi. Näiden evästeiden avulla voimme päätellä mitkä sisällöt sivullamme ovat suosittuja ja mitä sivustomme ominaisuuksia käytetään eniten. Tämän datan avulla voimme kehittää palveluita paremmiksi ja myös korjata niissä esiintyviä virheitä.

4. Kuinka voin vaikuttaa evästeiden avulla kerättyihin tietoihin?

4.1 Evästeiden tyhjentäminen selaimesta

Tyhjentämällä evästeet selaimestasi säännöllisin väliajoin voit vaihtaa tunnistetta, jonka pohjalta sinusta muodostuu tunnistettuun käyttäytymiseen perustuva profiili. Tämä ei lopeta tiedon keruuta eikä digitaalisen mainonnan kohdentamista, vaan nollaa aikaisempiin käyttäytymistietoihin pohjautuvan kohdennuksen.

Tässä selainkohtaisia linkkejä evästeisiin liittyen:

Kuinka poistaa evästeet Microsoft Edge-selaimesta

Evästeiden poisto Internet Explorerista

Evästeiden poisto Google Chromesta

Evästeiden poisto Firefoxista

Evästeiden poisto Safarissa

4.2 Evästeiden käytön estäminen

Voit estää evästeiden käytön muuttamalla selaimesi asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Evästeiden rajoittaminen voi vaikuttaa kielteisesti verkkosivun toimivuuteen.

4.3 Kolmansien osapuolten mainonnan kohdentamisen estäminen

Voit estää kolmansien osapuolten mainonnan kohdentamisen kokonaisuudessaan Your Online Choices -sivuston kautta https://www.youronlinechoices.com/fi/tietoa-selainkayttoon-perustuvasta-mainonnasta

4.4 Käyttämällä selaimen Private window -toimintoa

Käyttämällä selaimen Private Window tai Private Tab -toimintoja selaimeen tallennetut evästeet, kirjautumistiedot sekä ikkunan aukioloaikana kertynyt selainhistoria tyhjentyvät automaattisesti, kun selainikkuna suljetaan.